De kracht van zelf ontdekken

We geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grenzen verleggen. Geïnspireerd door open christelijke idealen over een leefbare wereld voor iedereen. Zo leren kinderen zichzelf, hun unieke talenten én hoe zich die verhouden tot anderen beter kennen. 

Optimaal resultaat

Kinderen hebben het vertrouwen van leerkrachten nodig die hen met een optimistische en uitdagende houding tot hun recht laten komen. Dat is belangrijk voor nu en later Voor henzelf en voor anderen. Dat noemen we bij Proceon: optimaal resultaat.

Humor werkt!

Kinderen fleuren op van humor. Van een kwinkslag die hun wereld relativeert en luchtiger maakt. Humor ontspant en kan een probleem 180 graden laten kantelen. Daarom zetten we humor graag in. Ook die van kinderen zelf natuurlijk.

Zelfstandigheid en succes

Eigen regie is belangrijk. Die kun je niet vroeg genoeg stimuleren. Want zelfstandigheid is voorwaarde om succesvol te kunnen deelnemen aan het leven. We leren kinderen praktische en sociaal-emotionele levensvaardigheden om die zelfstandigheid tot zijn recht te laten komen.

Ruimte, grenzen en regels

Kinderen hebben ruimte en uitdaging nodig om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om met vallen en opstaan te worden wie ze zijn. Maar tegelijkertijd zijn duidelijke grenzen ook belangrijk. En regels die die grenzen helpen bewaken.

Onze identiteit in twaalf werkwoorden

Proceon-scholen zijn scholen voor christelijk onderwijs. Die identiteit schept verwachtingen en verplichtingen. En terecht! Wij hebben onze identiteit praktisch gemaakt in twaalf werkwoorden. Omdat we niet alleen geloven in woorden, maar óók in daden.