Betrokken samenwerken

Goed onderwijs. Een optimaal leer- en leefklimaat. Kinderen die zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dat lukt het beste als u betrokken kunt samenwerken met onze onderwijsprofessionals. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) spreekt over onderwerpen die alle of meerdere scholen van Proceon aangaan.

GMR: een verantwoordelijke taak!

De GMR voor het primair onderwijs vertegenwoordigt alle Proceon basisscholen.

De raad bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden. Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, soms meebeslissen, vooruitzien en initiatief nemen.

GMR: actief meedenken over beleid

De GMR is een beleidsvormend orgaat. Dit betekent: recht op instemming en advies met betrekking tot het beleid van Proceon. De GMR ondersteunt ook de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.

 Dit is het algemene mailadres van de GMR: gmr@proceon.nl