• Stichting Proceon
  • Home

Welkom bij Stichting Proceon

Een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. 20 basisscholen. Bijna 300 medewerkers Circa 4.000 leerlingen.

Vooruitgaan

De naam Proceon vertolkt de ambitie en bestaansrecht.
Het komt van het Latijnse  ‘procedere’ dat ‘vooruitgaan’ betekent’.
Het is een samenvoeging van PROtestants
C(E)hristelijk Onderwijs.
Dit is de grondslag van de Stichting. 

Proceon de eerste  drie letters van de naam refereren aan de professionaliteit van de organisatie en de cultuur die er heerst. 

De stichting bewaakt de onderwijskwaliteit zorgvuldig. Dat vraagt om flexibiliteit en dynamiek. Om kwaliteit te blijven leveren, is het noodzakelijk om voortdurend te signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en te evalueren. 

Da Costa school

We willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Er is constructief overleg tussen partijen. We willen een klimaat creëren waarin leerlingen en leerkrachten van elkaar leren.

Schoolontwikkelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van onze missie worden in gang gezet en bege­leid door leerwerkgemeenschappen die worden gevormd door leerkrachten en studenten Pabo.


Lees verder
Klik op de kaart voor meer info over de scholen